­

Praktijk Manuele Therapie Simone Warmenhoven

Onderstaande tarieven worden berekend wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie

Screening zonder verwijzing - €11,50

Onderzoek na screening - €33,50

Intake na verwijzing door arts - €45,00

Zitting manuele therapie, fysiotherapie, bekken- of psychosomatische fysiotherapie - €45,00

Een eerste afspraak bestaat uit een screening, onderzoek en behandeling, het tarief van een eerste behandeling komt hiermee op - €90,00

Echografisch onderzoek  - €45,00

Shockwavebehandeling - €45,00

Toeslag aan huis behandeling - €14,00

Complex eenmalig consult - €60,00

Verslaglegging aan letselschadeverzekering - €67,00

LET OP! Bij het niet tijdig afbellen van een afspraak, 24 uur van tevoren, wordt de rekening aan de cliënt gestuurd. Dit wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed.

Wij hebben besloten om met bovengenoemde verzekeringsmaatschappijen per 1 januari 2021 géén contract meer af te sluiten. Reden hiervoor is dat uit recentelijk kostenonderzoek (door de branchevereniging KNGF voor fysiotherapeuten) blijkt dat alle zorgverzekeraars een te laag tarief vergoeden aan fysiotherapeuten. Bovendien wordt het tarief niet marktconform geïndexeerd. Wij zien in de huidige ontwikkeling van lage tarieven en marktgerichte contracten te veel praktische en ethische bezwaren. Daarbij hopen wij op uw begrip.

Wat betekent dit voor u?
We hebben de organisatie Infomedics opdracht gegeven de financiële administratie over te nemen. De nota wordt ter betaling naar u gemaild, u dient de nota binnen 30 dagen te betalen.
De kosten declareert u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij.
Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Wat zijn de kosten voor fysio- of manuele therapie?
De kosten voor een intake, onderzoek en behandeling van 45 tot 55 minuten zijn € 92,-. De kosten per vervolgconsult van 30 minuten zijn € 47,-, de kosten voor een consult van 45-55 minuten zijn € 92,-.

Voor fysiotherapeutische zorg heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Uitzondering hierop is de chronische zorg, daar heeft u wel een verwijsbrief nodig.

Andere mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen:
• Via de werkgever (sommige werkgevers zijn hiervoor verzekerd);
• via het UWV: het Centrum Indicatiestelling Zorg, zie www.ciz.nl;
• via een Persoons Gebonden Budget, zie www.pgb.nl;
• via studiefondsen;
• via de diaconie van uw kerkgenootschap;
• via de belastingdienst, mogelijk kunt u de kosten deels opvoeren als aftrekpost bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
Geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register als Algemeen Fysiotherapeut en Manueel Therapeut
Wet BIG geregistreerd, onder nummer 19050354304
Kamer van Koophandel nummer 54237602
Zorgverleners AGB code 04/107602 Praktijk AGB code 04/26112

Wanneer je vragen hebt? Kun je mij bereiken via mail
 
 
Ik ben ook bereikbaar via sms of whatsapp via nummer
 
06 -128 209 69

Houd Facebook in de gaten voor nieuwe updates.

 

­